Herkillä alueilla vajaa vuosi aikaa laittaa jätevesijärjestelmät kuntoon

04.12.2018 15:49

Kategoria: Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset viimeistään 31.10.2019

Ympäristönsuojelulaissa on asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiselle herkillä alueilla. Näitä alueita ovat vesistöjen ranta-alueet (enintään 100 m rannasta) sekä luokitellut pohjavesialueet. Ranta-alueella etäisyys lasketaan jätevesiä muodostavan rakennuksen seinään. Herkillä alueilla sijaitsevien, ennen vuotta 2004 rakennettujen, kiinteistöjen tulee täyttää Kirkkonummella lainsäädännön puhdistusvaatimukset (kuormitus vähenee 90 % orgaanisen aineen, 85 % kokonaisfosforin ja 40 % kokonaistypen osalta) siirtymäajan puitteissa. Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksissä on esitetty suojaetäisyydet, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa.

Miten kiinteistön omistajan sitten tulee edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa?

Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua varten. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Kirkkonummella on käytössä sähköinen lupajärjestelmä, lupapiste.fi, joka helpottaa lupien hakemista ja käsittelyä. Toimenpidelupa pitää olla myönnetty ja lainvoimainen ennen jätevesijärjestelmän rakentamista. Kun lupa on saatu, hankitaan urakoitsija ja KVV-vastaava työnjohtaja, jotka toteuttavat jätevesijärjestelmän uusimisen. Rakentaminen on hyvä dokumentoida valokuvin ja liittää ne osaksi jätevesisuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen jätevesijärjestelmä otetaan käyttöön ja siitä huolehditaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

Linkkejä:

Sähköinen lupajärjestelmä: www.lupapiste.fi

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräykset: https://www.kirkkonummi.fi/ymparistonsuojelumaaraykset

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen: https://www.kirkkonummi.fi/kiinteistokohtaisen-jatevesijarjestelman-rakentaminen-tai-uusiminen

Kirkkonummen karttapalvelu (mm. pohjavesialueet): https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Jätevesialan yrittäjien hakukone: http://www.hajavesi.fi/fi/yrityshaku

Lisätietoja:

Janne Rainio 
vs. ympäristötarkastaja 
Kirkkonummen kunta 
0400-611461 
ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

jätevesijärjestelmä rannassa