Herkällä alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä kuntoon 31.10.2019 mennessä

16.04.2019 10:17

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Rakennusvalvonta Tontit ja rakentaminen Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Jos haja-asutusalueella oleva kiinteistösi sijaitsee herkällä alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai luokitellulla pohjavesialueella, on aika tarkistaa, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä sille asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiseksi näillä alueilla päättyy 31.10.2019 eli tulevana syksynä.

Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan. Herkillä alueilla jätevesijärjestelmän puhdistustason tulee Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan olla orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteeltaan tiiviitä, eikä jätevesiä saa puhdistettunakaan imeyttää tai purkaa maahan. Ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan lisäksi vähimmäissuojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa esimerkiksi talousvesikaivoon nähden.

Miten kiinteistön omistajan tulee toimia jätevesijärjestelmän uudistamisessa?

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen tarvitaan aina lupa. Lisätietoja saat Kirkkonummen kunnan nettisivuilta.

Jätevesijärjestelmän suunnittelua varten kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa Kirkkonummen rakennusvalvonnasta. Lupahakemus tehdään Lupapiste.fi-palvelussa.

Lisätietoa:

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulaki

Jätevesiasetus

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

Ympäristöhallinnon sivut

Jätevesialan yrittäjien hakukone 

Jätevesijärjestelmä rannassa