Henkilökohtaisen avun ostopalvelut

Jos vaikeavammainen henkilö ei perustellusta syystä voi toimia henkilökohtaisen avustajansa työnantajana, voidaan henkilökohtainen apu järjestää ostopalveluna. Tällöin kunta hankkii avustajan kilpailuttamaltaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluntuottajat ovat erikoistuneet henkilökohtaisen avun toimittamiseen, ja pääsääntöisesti tietyt avustajat toimivat asiakkaan kanssa. Avustaminen pyritään muutoinkin järjestämään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ostopalvelun käyttämisestä mainitaan aina sosiaalityöntekijän tekemässä päätöksessä.