Helsingin seudulla valmistellaan ensimmäistä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistä suunnitelmaa MAL 2019

23.10.2017 15:10

Kategoria:

Helsingin seudun kunnat, Helsingin seudun liikenne HSL ja valtio ovat aloittaneet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2019) suunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin valmistelun. MAL 2019 -suunnitelma ilmentää seudun yhteistä tahtotilaa seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä. MAL 2019 -suunnitelma tulee olemaan asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten seutua tulisi kehittää vuosina 2019–2050. Liikenteen osan muodostaa lakisääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ). Suunnitelman pohjalta valmistellaan kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus vuosille 2019-2022.

MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelmointiin ja sisältöön pyydetään mielipiteitä 18.10-17.11.2017 välisenä aikana. Mielipiteitä pyydetään valtion toimijoilta, järjestöiltä ja asukkailta. SOVA-kuulutus lähetetään tiedoksi suunnitteluun osallistuville tahoille. Kaikki halukkaat voivat halutessaan antaa lausunnon.

Arvioinnin sisältö ja ohjelmointi on kuvattu MAL 2019 -arviointiohjelmaluonnokseen. Voitte myös kommentoida tämän hetkistä suunnitteluaineistoa ja antaa mielipiteenne jatkovalmisteluun. MAL 2019 -aineistot löytyvät verkkosivuilta: www.hsl.fi/mal

Käytäthän oheista linkkiä mielipiteesi antamiseen, kiitos.

Tarkempi ohjeistus mielipiteiden esittämistä varten.

Lisätietoja MAL 2019 -suunnittelusta ja sen vaikutusten arvioinnista antaa projektipäällikkö Tuire Valkonen, tuire.valkonen@hsl.fi, puh. 040 161 22 60 sekä ryhmäpäällikkö Tapani Touru, tapani.touru@hsl.fi puh. 040 504 22 70.

mal2019