HarrastusSankarit esittelevät harrastuksia alakoululaisille

12.12.2018 15:41

Kategoria: Lapset Vapaa-aika Nuoret

Kirkkonummella tehtiin vuoden 2016 lopulla valtuustoaloite harrastustakuusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Kunnan vapaa-aikapalveluiden harrastustiimissä ryhdyttiin toimeen harrastusmahdollisuuden edistämiseksi.

– Harrastustiimissä olemme keskustelleet siitä, mitä harrastaminen oikein on, Liikkuva koulu -projektityöntekijä Mika Taurivuo kertoo. Usein ajatellaan, että esimerkiksi erilaiset ohjatut harrastukset ovat varsinaisia harrastuksia, mutta harrastaa voi myös yksin, vaikka postimerkkeilyä.

– Kävimme harrastustiimissä läpi myös mitä harrastusmahdollisuuksia Kirkkonummella jo on, kertoo tiimin jäsen, kulttuurisihteeri Annika Eklund. Totesimme, että mahdollisuuksia on paljon, mutta tietävätkö lapset ja nuoret niistä?

Laaja näkökulma harrastamiseen

Yhtenä kehittämistoimenpiteenä syntyi HarrastusSankarit, jota pilotoitiin yhdessä Kantvikin koulun kanssa. HarrastusSankareissa alakoulujen oppilaat kiertävät rastipisteeltä toiselle tutustuen erilaisiin harrastuksiin, esim. kulttuuriin, musiikkiin, kuvataiteeseen, lukemiseen, liikuntaan ja kädentaitoihin. HarrastusSankareissa pyritään ajattelemaan harrastuksia mahdollisimman laajasti, ja ehkä vähän yllättävistäkin näkökulmista.

– Itse lähdin pohtimaan, mitä minulla kulttuurisihteerinä on annettavaa, Annika Eklund kertoo. Olen opiskellut mm. arkeologiaa ja egyptologiaa, ja tiedän, että lasten ja nuorten mielestä hieroglyfit ja salakirjoitus ovat yleensä jännittäviä.

Annikan ja Mikan rakentamalla pisteellä oppilaat saivat ensin tehtävän, joka oli kirjoitettu tämän päivän hieroglyfeillä, eli hymiöillä. Tehtävässä kerrottiin, että heidän pitää ensin käsin virkata pallo paksusta langasta ja vielä lopuksi pelata sillä petankkia.

– Oppilaat lähtivät innolla tehtävään, ja oli hauskaa seurata, miten he selvisivät siitä, Mika kertoo. Kaikki osasivat lukea hymiöitä, saivat pallon tehtyä ja ehtivät myös pelaamaan. Tähän pisteeseen saimme yhdistettyä liikunnan ja kädentaidot.

HarrastusSankarit-tapahtumassa oppilaat ehtivät yhden oppitunnin aikana tutustua moneen eri asiaan, sillä yksi rastipiste kestää 15 minuuttia. Toisaalta, HarrastusSankarit-tapahtumassa järjestäjät tavoittavat monta lasta ja nuorta kerralla.

– Ensimmäisen HarrastusSankarit-tapahtuman aikana kohtasimme yli 200 oppilasta kolmen tunnin aikana, Mika Taurivuo kertoo.

Yhteistyötä yhdistysten kanssa

Tällä hetkellä HarrastusSankarit-konseptia arvioidaan ja kehitetään. Tarkoitus on, että HarrastusSankarit kiertävät kaikissa alakouluissa. Jatkossa toivotaan, että toimintaa voitaisiin kehittää myös yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on kehitetty myös muilla tavoin. Mm. kesälomatoimintaa lisättiin niin, että perinteisten leirien rinnalle tuotiin myös KesäAction-toiminta, joka aamu- ja iltapäivisin kokosi lapsia ja nuoria eri puolella Kirkkonummea, ja jossa toiminta perustui lasten toiveisiin.

Lisäksi on järjestetty erilaisia pop-up- ja messutapahtumia, joissa paikalliset yhdistykset ovat esitelleet toimintaansa. Kunta on ottanut myös käyttöön Harrastushaku.fi-palvelun, josta lapset ja nuoret sekä heidän huoltajansa voivat löytää tietoa harrastusmahdollisuuksista ja kirkkonummelaiset yhdistykset ilmoittaa toiminnastaan.  

– Kirkkonummelaiset yhdistykset järjestävät erittäin hyvää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja toivommekin vapaa-aikapalveluissa, että pystyisimme näillä erilaisilla toiminnoilla yhdessä järjestöjen kanssa lisäämään harrastusmahdollisuuksia sekä niiden saavutettavuutta, toteaa vapaa-aikatoimenjohtaja Katja Linnakylä.  

Kaksi oppilasta leikkivät kivi, sakset, paperi -leikkiä