Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena Suomen paras hyvinvointikeskus

Uusien tilojen suunnittelun myötä on samalla tarjoutunut mahdollisuus suunnitella myös palveluja uudella tavalla, ei organisaation vaan asiakkaan näkökulmasta käsin. Tavoite ei ole aivan vähäinen: olemme päättäneet, että Kirkkonummen hyvinvointikeskuksesta tulee maan paras hyvinvointikeskus.

Hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja toiminnassa on tavoitteena ennakoida modernilla tavalla ja asiakaslähtöisesti väestön tulevaisuuden palvelutarpeet. Toiminnassa hyödynnetään uutta hyvinvointiteknologiaa ja uutta teknologiaa laaja-alaisemminkin. Sähköisiä palveluja ja omahoitoa kehitetään. Toimintatapoja ja asiakasprosesseja virtaviivaistetaan. Myös asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun.

Uusien toimintatapojen kehittämistä tukee osaltaan myös Apotti-hanke, jossa Kirkkonummi on mukana Helsingin, Vantaan, Kauniaisen ja HUSin kanssa. Apotti on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on tehdä toiminnasta aikaisempaa yhtenäisempää, turvallisempaa, laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa. Kyseessä on sekä uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä että toiminnan muutoshanke. Apotti-järjestelmä otetaan ensimmäiseksi pilottikäyttöön Vantaalla 2018 ja Kirkkonummella se tulee olemaan käytössä näillä näkymin vuonna 2020.

Laajat ja monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta

Jokiniittyyn siirtyvät kaikki keskustan terveysasemalla sijaitsevat avopalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalveluja keskustan muista toimipisteistä. Saman katon alle pääseminen mahdollistaa ammattilaisten entistä tiiviimmän yhteistyön asiakkaiden parhaaksi ja vähentää asiakkaan siirtelyä luukulta toiselle.