Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

Hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja toiminnassa on tavoitteena ennakoida modernilla tavalla ja asiakaslähtöisesti väestön tulevaisuuden palvelutarpeet. Toiminnassa hyödynnetään uutta hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Sähköisiä palveluja ja omahoitoa kehitetään systemaattisesti. Myös toimintatapoja ja asiakasprosesseja virtaviivaistetaan.

Jokiniittyyn siirtyvät kaikki keskustan sosiaali- ja terveyskeskuksessa sijaitsevat palvelut sekä lähes kaikki perusturvan avopalvelut keskustan muista toimipisteistä. Saman katon alle pääseminen mahdollistaa ammattilaisten entistä tiiviimmän yhteistyön asiakkaiden parhaaksi ja vähentää asiakkaiden siirtelyä luukulta toiselle. Hyvinvointikeskuksen palvelut tavoittavat asiakkaat vauvasta vaariin. Tavoitteena on, että asiakas saa vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut lähipalveluna silloin, kun niille on tarvetta.

Rakennusurakoitsijan valinta tapahtuu loka-marraskuussa ja kunnianhimoisena tavoitteena on, että kuokka isketään maahan vielä tämän vuoden puolella.

Uusien toimintatapojen kehittämistä tukee osaltaan myös Apotti-hanke (http://apotti.fi). Kirkkonummi on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönoton valmistelussa. Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtui Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018 ja toinen Vantaan kaupungilla toukokuussa 2019. Kirkkonummella järjestelmän käyttöönotto tapahtuu loppuvuonna 2021.

Syksyn 2019 aikana hankkeessa siirrytään suunnitteluvaiheesta toteutussuunnitteluvaiheeseen. Hankkeen kokonaiskustannusten on vuoden 2019 talousarviossa arvioitu olevan 43 000 000 euroa, alv 0%.