Haitallisten vieraslajien torjuntatoimet Kirkkonummella vuonna 2021

23.11.2021 09:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunnassa tehtiin aktiivisesti haitallisten vieraslajien torjuntatoimenpiteitä vuoden 2021 aikana.

Keväällä Kirkkonummen kunnan kunnossapitoyksikkö haki ja sai valtionavustusta haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien torjuntaan Kirkkonummen kunnan alueilta.
Avustuksen myötävaikutuksella kunnossapitoyksikkö käynnisti kurtturuusun torjuntahankkeen.

Kurtturuusun torjuntatoimenpiteitä tehtiin kunnan hallinnassa olevilla saari- ja rannikkoalueilla sekä sisämaan kohteissa yleisillä alueilla.
Torjuntatyöhön osallistui kunnossapitoyksikön omia työntekijöitä, kunnan alueilla toimivia sopimusurakoitsijoita sekä aktiivisia kunnan asukkaita.

Porkkalanniemen ulkoilu- ja virkistysalueelta saatiin kitkettyä laajoja kurtturuusuesiintymiä, joiden alta paljastui niin hiekkarantaa kuin rantalepikkoakin.
Suuret kiitokset aktiiviselle ja tehokkaalle talkooporukalle Porkkalanniemen kitkentärupeamasta!

Kunnan saarissa ahkeroi kesän aikana sopimusurakoitsija, yhdessä kurtturuusun torjuntahankkeen hankekoordinaattorin kanssa ja herkkä saaristoluonto sai mahdollisuuden alkaa palautua kurtturuusun aiemmin peittämille alueille.

Kunnan kunnossapidossa olevien katujen viherkaistoilta raivattiin laajoja kurtturuusuistutuksia mm. Nummitiellä.
Myös kunnan yleisten leikkipaikkojen ympäriltä raivattiin kurtturuusua.

Kirkkonummella ei torjuttu vuonna 2021 ainoastaan kurtturuusua.
Aktiiviset kunnan asukkaat järjestivät myös jättipalsamin torjuntatalkoita mm. Kuusalan ja Jolkbyn alueilla.
Gesterbyn koulussa järjestettiin syksyllä 5.–6.-luokkalaisten valinnainen kurssi Luonnonystävät, jonka yhteydessä oppilaat ja opettajat kitkivät jättipalsamia Gesterbyn koulun kohdalla, pururadan vieressä. Mukana jättipalsamin torjuntatoimissa oli myös Marttojen edustaja asiantuntijana.
Tuhannet kiitokset aktiivisille talkoolaisille!

Myös espanjansiruetanat saivat kyytiä sekä Veikkolassa että Kantvikissa.
Espanjansiruetanan torjunta nojaa Kirkkonummella pääsääntöisesti kuntalaisten oman aktiivisuuden varaan.
Valtavan iso kiitos tämän limaisen, haitalliseksi luokitellun vieraslajin torjuntatyöhön osallistuneille!

Jättiputkea on kunnan alueilta torjuttu jo useamman vuoden ajan kunnan kunnossapitoyksikön ja ympäristönsuojelun yhteistyönä.
Tänäkin kesänä jättiputken torjuntaa jatkettiin ja torjunnalla saatiin aikaan tehokkaita tuloksia.

Haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien torjunta vaatii sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä.
Haitallisten vieraslajien kartoitusta on jatkettava ja aktiivisia torjuntatoimenpiteitä on tehtävä tulevinakin vuosina.

Vain yhdessä tekemällä voidaan estää haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien leviäminen Kirkkonummella.

Suunnattoman suuret kiitokset kaikille haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien torjuntatoimiin vuonna 2021 osallistuneille!

Havainnot haitalliseksi luokitelluista vieraslajeista voi ilmoittaa kunnan palautejärjestelmään: https://www.kirkkonummi.fi/anna-palautetta

Haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien torjuntatalkoisiin voi hakea kunnalta talkooavustusta.
Vuoden 2022 talkooavustuksista tulee lisätietoa kunnan nettisivuille alkuvuodesta: https://www.kirkkonummi.fi/talkooavustukset

Haitallisten vieraslajien torjuntaan voi kysyä neuvoja, ohjeita ja apua myös kunnossapitotiimiltä: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Hankekoordinaattori,
Jeena Vesivalo
Toimistopuutarhuri

Jättipalsami (kuva: Terhi Ryttäri SYKE, CC-BY-NC-4.0, vieraslajit.fi)