Gesterbyn koulukeskus (GWP hanke)

Gesterbyn koulukeskuksessa toimivat Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu ja ruotsinkieliset Winellskan skolan sekä Kyrkslätt gymnasium.

Gesterbyn koulukeskus koostuu useista eri ikäisistä rakennuksista. Ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi osa rakennuksista on poistettu käytöstä ja opetus on siirretty väistötiloihin. Väistötiloissa toimivat Gesterbyn koulu sekä Winellska skolanin alakoulun vuosiluokat.

Gesterbyn koulukeskuksen peruskorjaamisesta/uudisrakentamista on tehty tarveselvitykset. Kunnanhallitus hyväksyi Gesterbyn koulun tarveselvityksen ja Winellska skolanin tarveselvityksen kokouksessaan 11.9.2017. Hankesuunnittelu on parhaillaan meneillään ja tavoitteena on, että hankesuunnitelma käsitellään luottamushenkilötoimielimissä syyskautena 2019.

Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelman laadinnan ohella selvitetään toisena vaihtoehtona Kyrkslätts gymnasiumin tilojen toteuttamista yhteiseen rakennuskokonaisuuteen suomenkielisen lukion ja musiikkiopiston kanssa.

Oppimisympäristön suunnittelua ohjaa hankkeeseen tehty pedagoginen suunnitelma. Suunnitelma perustuu Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen pedagogisille suunnitelmille.