Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilannekatsaus

21.08.2017 13:54

Kategoria:

Gesterbyn koulukeskuksen (Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium ja Gesterbyn koulu) tontille ollaan rakentamassa väistötiloja sisäilmaongelmien sekä tulevan koulukeskuksen peruskorjauksen/rakentamisen takia. Heinäkuun aikana selvisi, että väistötilojen rakentaminen tulee viivästymään alkuperäisestä aikataulusta ja koulun aloitus käydään osittain vanhoissa tiloissa. Tämän johdosta on Gesterbyn koulukeskukseen toteutettu väliaikaisia opetustiloja. Winellska skolanin B- ja C-rakennuksiin sekä Gesterbyn suomenkieliseen kouluun on toteutettu myös sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä. Opetustiloihin on sijoitettu jatkuvaseurantaiset sisäilmaa mittaavat anturit, jotka mittaavat ilman hiilidioksidia, lämpötilaa, ilmankosteutta, voc-päästöjä). Näiden tuloksia seurataan jatkuvasti ja tietoa päivitetään koulujen www-sivuille. Niiden antamat tulokset ensimmäisten päivien osalta näyttävät siltä, ettei sisäilman mitattavien parametrien osalta ole raja-arvojen ylityksiä.

Winellskanin Liikuntasalin (C-rakennus) korjaus toteutettiin vuoden 2016 kesällä. Korjaussuunnitelman laati Vahanen Oy. Saliin kohdistuneet korjaukset toteutettiin kyseisen suunnitelman mukaisesti. Kyseinen raportti löytyy Winellska skolan internetsivuilta. Vahanen Oy tulee tekemään liikuntasaliin varmentavia tutkimuksia (mm. mikrobit) 22.8.2017. Koululla suoritetaan myös laajamittainen oirekysely, joka alkaa viikoilla 34.

Väistötilojen toimittaja Parmaco Oy: on ilmoittanut, että elementtien asentamisen alustavat työt alkavat viikolla 35 ja asentaminen aloitetaan viikolla 36. Ensimmäinen väistötiloista on käyttökunnossa syysloman aikana.