Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön toteuttaminen Kirkkonummen kunnassa

Nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava viranhaltija on nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja p. 040 588 4925 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Etsivästä nuorisotyöstä vastaa kirkkonummelaisten ruotsinkielisten nuorten osalta SVEPS ja suomenkielisten nuorten osalta Omnia.

Tiedote: NUORISOLAIN MUKAISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN SUOMENKIELISET PALVELUT KIRKKONUMMELLA VUONNA 2018

Yhteystiedot

Etsivä nuorisotyöntekijä Jani Suomalainen,
p. 043 824 3701 jani.suomalainen@omnia.fi

Etsivän nuorisotyön päivystyspuhelin p. 043 824 3453
päivystyssähköposti: etsivanuorisotyo@omnia.fi

Jani Suomalainen palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita seuraavasti:

 • tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 15.00
  Omnian Kirkkonummi, Purotie

 • maanantaisin klo 8.00 – 16.00
  Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa

 • keskiviikkoisin klo 8.00 – 16.00
  Veikkolan nuorisotilassa

  Ohjaajaa voi tavata myös muussa sovitussa paikassa. Ohjaaja liikkuu tarvittaessa nuorten luo ja on yhteistyökumppaneiden käytössä sovittaessa.

Tietojen luovutus

Nuorisolaki § 11 ja § 12

Tietosuojaseloste

Kirkkonummen kunnan nuorisotoimi vastaa rekisterinpitäjänä nuoren henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä. Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteristä laadittu tietosuojaseloste on nähtävänä Kirkkonummen kunnan nuorisotoimessa.

Tietosuojaseloste

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Nuoret
Vapaa-ajan palvelut
ikäryhmät / nuoret (ikäryhmät)