Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön toteuttaminen Kirkkonummen kunnassa

Nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 15-28 vuotiaita kirkkonummelaisia nuoria. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Ohjaukset tehdään nuoren toiveiden mukaan puhelimitse, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja tapaamisilla, mikä voi esimerkiksi olla nuoren kanssa tehtäviä virastokäyntejä, kotikäyntejä nuoren luokse tai muuta liikkumista nuoren kanssa.

Etsivän nuorisotyöhön kannattaa olla yhteydessä, kun esimerkiksi nuori haluaa tietoa vaikkapa opiskeluun, työkokeiluun, asumiseen, toimeentuloon tai harrastuksiin liittyvistä asioista ja palveluista.


Etsivästä nuorisotyöstä vastaa kirkkonummelaisten ruotsinkielisten nuorten osalta SVEPS ja suomenkielisten nuorten osalta Kirkkonummen kunta.

Yhteystiedot

Etsivä nuorisotyöntekijä Eija Rajavaara,
p. 040 832 1906 eija.rajavaara@kirkkonummi.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä Hannu-Petteri Leinonen,

p. 040 126 9817 hannu-petteri.leinonen@kirkkonummi.fi

Nuorten tietojen lakisääteiset ilmoitukset ja muu posti osoitteeseen:

Eija Rajavaara/Hannu-Petteri Leinonen
Kirkkonummen kunta
Nuorisopalvelut / etsivä nuorisotyö 
PL 20
02401 KIRKKONUMMI

Kirkkonummen etsivän nuorisotyön Facebook -sivut

Etsivä nuorisotyöntekijä Hannu-Petteri Leinonen

Etsivä nuorisotyöntekijä palvelee kirkkonummelaisia asiakkaita Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa ja Veikkolan nuorisotilassa.

Tapaaminen sovitaan aina nuoren ehdoilla. Työntekijä liikkuu nuoren luokse, tarvittaessa myös hänen kotiin.Työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä muiden kunnan toimijoiden kanssa.

SVEPS vastaa etsivästä nuorisotyöstä Kirkkonummelaisten ruotsinkielisten nuorten osalta

Etsivä nuorisotyöntekijä SVEPS
Johanna Baarman
johanna.baarman@sveps.fi
p. 050 555 9126

Tietojen luovutus

Nuorisolaki § 11 ja § 12

Tietosuojaseloste

Kirkkonummen kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa rekisterinpitäjänä nuoren henkilötietojen käsittelystä. Tietojen käsittelijänä toimii suomenkielisen työpajan osalta Espoon kaupunki ja ruotsinkielisen työpajatoiminnan osalta Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Prak.ticum Ab / SVEPS. Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteristä laadittu tietosuojaseloste on nähtävänä Kirkkonummen kunnan nuorisotoimessa.

Kansalaiset, Nuoret
Kulttuuri - Vapaa-ajan palvelut
etsivä sosiaalityö / etsivä nuorisotyö