Ethän kasaa puutarhajätettä luontoon

13.09.2021 11:18

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Puutarhajätettä ovat mm. risut ja haravointijäte.
Puutarhajäte kuuluu oman pihan kompostiin tai jäteasemavastaanottoon.

Risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista, joka on kielletty jätelaissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646.

Kunnan alueille ei saa kasata puutarhajätettä. 

Puutarhajätteen mukana myös haitalliset vieraslajit, niin kasvit kuin eläimetkin, leviävät helposti ympäristöön ja aiheuttavat vakavaa haittaa kotoperäisille lajeille.

Jos pihaan kertyy omenoita, joita itse ei jaksa syödä, kannattaa niille etsiä muita käyttökohteita. Parasta on käyttää omenat hyödyksi: pakastaa, mehustaa tai tarjota muille.
Jos omenoita silti jää, voi ne kompostoida omalla pihalla puutarhajätteille tarkoitetussa kompostissa.

Omenoita kompostoidessa on huolehdittava, että komposti ei houkuttele haittaeläimiä.

Isot määrät omenia ja myös muumio-omenat voi viedä jäteasemalle.
Kotitalouksien omenat (enintään 200 litraa) otetaan monilla jäteasemilla maksutta vastaan.

Omenoita