Eteläisen Kirkkonummen suunnitteluhankkeet


Nettisivujamme päivitetään parhaillaan ja niiden rakenne hieman muuttuu. Uusien hankkeiden päivitetyt tiedot tulevat sivuille kevään kuluessa.
Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Hanke: Tievalaistus Porkkalantielle välille Vanha Porkkalantie- Friggesbyntie

Kuvaus:

Tässä hankkeessa hankitaan suunnitelmat tievalaistuksesta Ely- keskuksen maantielle 11247 Porkkalantie. Valaistava tieosuus on väli Vanha Porkkalantie- Friggesbyntie. Välin alkuosalla on jo olemassa valaistus. Näiden valaisimien ja pylväiden kunto tarkistetaan.

SUUNNITELMAT OVAT VALMISTUNEET.


Hanke: Kantvikin koirapuisto

Kuvaus:

Kantvikin alueen koirapuisto tullaan rakentamaan Sokeritehtaantien varrelle. Keskeinen sijainti tarkoittaa, että koirapuisto on helposti saavutettavissa myös jalkaisin. Koirapuisto rakennetaan kaksi osaisena siten, että pienten ja isojen koirien aitaukset ovat erillään ja niiden väliin tulee puistoraitti. Isojen koirien aitaus on noin 2500 m2 ja pienten koirien aitaus noin 780 m2. Molempiin aitauksiin tulee syväkeräysastiat sekä valaistus.

SUUNNITELMAT OVAT VALMISTUNEET.

Puistosuunnitelma


Hanke: Linlon sillan peruskorjaussuunnittelu

Kuvaus:

Linlon saarelle vievä yhteyssilta on tullut peruskorjausikään. Silta ei tällä hetkellä palvele hyvin pyörätuolilla liikkujia jyrkän keskiosansa takia. Tilalle suunnitellaan uusi, esteetön silta. Vanha silta puretaan pois uuden sillan tieltä.

SUUNNITELMAT OVAT VALMISTUNEET.


Hanke: Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu

Kuvaus:

Kantvikiin suunnitellaan tämän hankkeen puitteissa uusi lähiliikuntapaikka. Uudelle lähiliikuntapaikalle tulee muun muassa kuntoiluvälineitä ja fitness-rata. Koripallo,- katusähly-, ja tenniskenttien kohdalla on talvisin kaukalo. Näin lähiliikuntapaikka on käytettävissä ympäri vuoden.

SUUNNITELMAT OVAT VALMISTUNEET.