Eteläisen Kirkkonummen suunnitteluhankkeet

Urakoiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi kysellä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi.


Hanke: Tievalaistus Porkkalantielle välille Vanha Porkkalantie- Friggesbyntie

Kuvaus:

Tässä hankkeessa hankitaan suunnitelmat tievalaistuksesta Ely- keskuksen maantielle 11247 Porkkalantie. Valaistava tieosuus on väli Vanha Porkkalantie- Friggesbyntie. Välin alkuosalla on jo olemassa valaistus. Näiden valaisimien ja pylväiden kunto tarkistetaan.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat ovat valmiit vuoden 2017 aikana. Alustava rakennusaikataulu on vuosi 2019.

Tapahtunut tähän mennessä

Suunnitelmat ovat valmistuneet syksyllä 2017.


Hanke: Kantvikin koirapuisto

Kuvaus:

Kantvikin alueen koirapuisto tullaan rakentamaan Sokeritehtaantien varrelle. Keskeinen sijainti tarkoittaa, että koirapuisto on helposti saavutettavissa myös jalkaisin. Koirapuisto rakennetaan kaksi osaisena siten, että pienten ja isojen koirien aitaukset ovat erillään ja niiden väliin tulee puistoraitti. Isojen koirien aitaus on noin 2500 m2 ja pienten koirien aitaus noin 780 m2. Molempiin aitauksiin tulee syväkeräysastiat sekä valaistus.

Alustava aikataulu:

Kohteen suunnittelu on valmis. Alustava rakennusaikataulu on vuosi 2020.

Tapahtumat tähän mennessä:

Sunnitelmaehdotusket on hyväksytty kesällä 2018.

Puistosuunnitelma


Hanke: Linlon sillan peruskorjaussuunnittelu

Kuvaus:

Linlon saarelle vievä yhteyssilta on tullut peruskorjausikään. Silta ei tällä hetkellä palvele hyvin pyörätuolilla liikkujia jyrkän keskiosansa takia. Tilalle suunnitellaan uusi, esteetön silta. Vanha silta puretaan pois uuden sillan tieltä.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat valmiit alkusyksyn 2018 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnitelma luonnokset valmistuneet kesällä 2018.


Hanke: Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu

Kuvaus:

Kantvikiin suunnitellaan tämän hankkeen puitteissa uusi lähiliikuntapaikka. Uudelle lähiliikuntapaikalle tulee muun muassa kuntoiluvälineitä ja fitness-rata. Koripallo,- katusähly-, ja tenniskenttien kohdalla on talvisin kaukalo. Näin lähiliikuntapaikka on käytettävissä ympäri vuoden.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat ovat valmiit ja luovutettu tilaajalle alkuvuoden 2018 aikana.

Tähän asti tapahtunut:

Yleissuunnitelmaluonnos on valmistunut loppuvuonna 2017.

Rakennussuunnitelma luonnokset ovat valmistuneet alkuvuonna 2018.