Eteläinen Kirkkonummi

Pikkalanlahden asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Anniina Lehtonen)

Edesholmenin ranta-asemakaava

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.5.2018. (piir. 3335 Seppo Mäkinen).
(Ei vielä lainvoimainen)

Rastirannan ranta-asemakaava

Kaavaehdotus nähtävillä 12.3 – 18.5.2018. Asukastilaisuus 26.3.2018.

Öfvergård

Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.5.2018 (piir.3332)
(Ei vielä lainvoimainen)

Prikiranta

Kaavaehdotus nähtävillä 15.8. - 16.9.2016. (piir. 3258)

Loman, ranta-asemakaavaehdotus

Kaavaehdotus ollut nähtävillä 14.3. - 15.4.2016. (piir. 3213, Seppo Mäkinen)

Kantvik osayleiskaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty.

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi

Mössön ranta-asemakaava

Mössö ranta-asemakaava, vaihtoehto A
Mössö ranta-asemakaava, vaihtoehto B
Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset olleet nähtävillä 11.5. - 12.6.2015. (piir. 3198, 3199 Seppo Mäkinen)