Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat (12.6.2017 eteenpäin)

Olemme ottaneet käyttöömme uuden tiedonhallintajärjestelmän 12.6.2017.

Toimielinten pöytäkirjat aikavälillä 1.6. - 12.6.2017:
Kunnanhallitus 5.6.2017 pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristölautakunta 7.6.2017 pöytäkirja
Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto 15.6.2017 pöytäkirja

Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaantulleiden säädösten vuoksi, jotka liittyvät kunnan verkkotiedottamiseen sekä henkilötietojen käsittelyyn ja julkisuuteen, 31.5.2017 asti olevat toimielinten pöytäkirjat ovat saatavilla kunnan kirjaamosta. Lisätietoa 1.6. voimaantulleista säädöksistä Kuntaliiton verkkosivuilla.