Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Esityslistat ja pöytäkirjat (12.6.2017 eteenpäin)

Olemme ottaneet käyttöömme uuden tiedonhallintajärjestelmän 12.6.2017.

Toimielinten pöytäkirjat aikavälillä 1.6. - 12.6.2017:
Kunnanhallitus 5.6.2017 pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristölautakunta 7.6.2017 pöytäkirja
Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto 15.6.2017 pöytäkirja

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Henkilötietolain säädösten vuoksi henkilötietojen käsittelyssä huomioitavan yksityisyyden suojan vuoksi 31.5.2017 asti olevat toimielinten pöytäkirjat on poistettu verkkosivuiltamme. Vanhat pöytäkirjat palautetaan kunnan verkkosivulle mahdollisimman pian, kun ne on käyty läpi ja niistä on poistettu mahdolliset henkilötietosäännösten mukaiset sellaiset tiedot, joita ei enää saa julkaista verkkosivuilla. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia. Prosessin ollessa kesken vanhoja pöytäkirjoja voi tiedustella kunnan kirjaamosta.