Esiopetuksesta perusopetukseen

Kirkkonummella noudatetaan varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulua velvoittavaa lapsen siirtymävaiheen kuvausta, joka varmistaa lapsen yhtenäisen oppimispolun varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun. Lapsen siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan aina esiopetusvuoden alussa yhteistyössä huoltajien, esiopetusyksikön ja lapsen tulevan koulun kesken. Esiopetuksesta kouluun siirryttäessä järjestetään tiedonsiirtopalaveri, jossa lapsen oppimisen edistymisen kannalta oleellinen tieto siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen opetuksen järjestämistä varten.

Esi- ja alkuopetuksessa tehdään lukuvuoden aikana paljon toiminnallista yhteistyötä. Yhteistyötapaamiset pitävät sisällään vähintään neljä tapaamista esiopetusryhmien ja alkuopetuksen luokkien lasten, kasvattajien ja opettajien kesken lukuvuoden teeman mukaisesti. Tapaamisia järjestetään sekä päiväkodissa, koulussa että lähiympäristössä, jolloin lapset ja opettajat tutustuvat toisiinsa sekä erilaisiin oppimisympäristöihin ja työskentelytapoihin.