Erityisuimakortti ja senioriliikuntakortti 70+

Erityisuimakortti

Erityisuimakortteja myönnetään kirkkonummelaisille omaehtoiseen uintiin. Erityisuimakortti on uimahallin vuosikortti, jonka saa vain tietyillä myöntämisperusteilla (Liikuntalautakunta 11.2.2016 §8). Kortti oikeuttaa yhteen uintikertaan päivässä Kirkkonummen uimahallissa hallin aukioloaikana. Kortti on voimassa ostopäivästä lähtien yhden (1) vuoden. 

Hinnat

aikuiset 76,20 € 
lapset 5-16-vuotiaat 38,10 € 
sarjakortin lunastusmaksu 4,60 € 

Kuinka haen erityisuimakorttia?

Uimahallin kassalta myönnetään oikeus ostaa erityisuimakortti seuraavien perusteiden mukaisesti.

Näytä kassalla peruste esim. KELA -kortti ja todista henkilöllisyys. 

 • Astma Kelakortti, tunnus 203
 • Diabetes Kelakortti, tunnus 103
 • Epilepsia Kelakortti, tunnus 111
 • MS-tauti Kelakortti, tunnus 109, 303
 • Parkinsonin tauti Kelakortti, tunnus 110
 • Psykiatriset sairaudet Kelakortti, tunnus 112
 • Reuma Kelakortti, tunnus 202
 • Sepelvaltimotauti Kelakortti, tunnus 206
 • Näkövammaiskortti
 • Invalidien henkilökohtainen kuvallinen pysäköintilupa

Tai lähetä hakemus nuoriso- ja liikuntapalveluihin

Lääketieteelliseen selvitykseen perustuvat hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella nuoriso- ja liikuntapalveluihin. Liitä hakemukseen perusteeseen oikeuttava lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi ote Kanta-palvelusta, kopio lääkärintodistuksesta tai epikriisistä. Selvityksestä tulee selkeästi käydä ilmi millä perusteella hakija anoo erityisuimakorttia. Päätös postitetaan kotiin. Myönteisen päätöksen jälkeen voit ostaa vuosikortin uimahallin kassalta. Päätös on voimassa viisi (5) vuotta, vuosikortti tulee ostaa vuosittain uimahallin kassalta. 

HUOM! Erityisuimakorttihakemuksia käsitellään kerran viikossa.      

Nuoriso- ja liikuntapalveluista myönnettävät oikeudet erityisuimakorttiin:

 • Fibromyalgia (M79.0, M79.7.) 
 • Dysfasia (diagnoosi F80.1 tai F80.2) 
 • Dystonia Lääketieteellinen selvitys
 • Kehitysvamma 
 • CP-vamma (diagnoosi G80) 
 • Lihastaudit (diagnoosi G70-G73) 
 • Etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13)
 • Polion jälkitilat 
 • Syöpä (diagnoosista enintään 10 vuotta) 
 • Lonkka- ja polviproteesit 
 • Uniapnea 
 • Vammaiset lapset 
 • Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F82) 
 • Pitkäaikaismasentuneen hoitomalli HUOM! Ainoastaan siirtosairaanhoitajan lausunto 

Erityisuimakortti ja avustajan käyttö:

Asiakkaalle, jolle on myönnetty oikeus erityisuimakorttiin, voidaan myöntää harkinnan mukaan oikeus avustajakorttiin, joka oikeuttaa yhden aikuisen avustajan sisäänpääsyn uimahalliin maksutta. Hakemus sähköisellä hakemuksella

Avustajan kertakäyttöinen uimakortti tulee hakea uimahallin kassalta jokaisella käyntikerralla erikseen. Avustajan tulee olla mukana uimahallissa aina erityisuimakorttia käytettäessä. Avustaja auttaa kortinhaltijaa uimahallitiloissa liikkumisessa sekä pukeutumisessa ja peseytymisessä. Yleisissä pukutiloissa kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija.

Yksi (1) + aikuinen -avustajakortti myönnetään seuraavien perusteiden mukaan:

 • kehitysvamma
 • CP-vamma
 • näkövamma
 • epilepsia
 • dysfasia
 • vammaiset lapset
 • alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset. Jos lapsi on esim. 8 – vuotias, avustajakortin käyttöön on oikeus vain kahdeksi vuodeksi.
 • muut harkinnanvaraiset, joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää

Lisätietoa erityisuimakortista

Ensisijaisesti sähköpostitse nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi tai vapaa-aikapalveluiden suunnittelijalta p.040-355 1455. 

Senioriliikuntakortti + 70 v

70 vuotta täyttäneille kirkkonummelaisille maksuton kortti, joka oikeuttaa Kirkkonummen uimahallin ja kuntosalin vapaan käytön kerran päivässä. Kortti lunastetaan suoraan uimahallin kassalta, henkilöllisyys on todistettava.

Erityisuimakortti

Lääketieteelliseen selvitykseen perustuvat hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella nuoriso- ja liikuntapalveluihin.

Sähköinen lomake

HUOM! Erityisuimakorttihakemuksia käsitellään kerran viikossa.