Erityissuunnitelmien toimittaminen

Mitä

Erityssuunnitelmien ja selvityksen laatimisesta määrätään luvan lupaehdossa. Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan tässä rakennesuunnitelmia, ilmanvaihto- ja kvv-suunnitelmia, pohjatutkimusta ja perustamistapalausuntoa, paalutus- ja mittauspöytäkirjoja sekä mahdollisia rakennusvaiheessa tarvittavia lausuntoja.

Kuntaan ei toimiteta työselostuksia, elementtien/teräsrakenteiden asennussuunnitelmia, työ-turvallisuusasiakirjoja tms. työnsuoritukseen liittyviä asiakirjoja. Kattoristikkopiirustuksia on oltava työmaalla ja esitettävä esimerkiksi rakennekatselmuksen yhteydessä.

 

Milloin

Suunnitelmat on toimitettava hyvissä ajoin ennen kunkin työvaiheen aloittamista.

  1. aloituskokouksessa ainakin perustamista ja salaojia koskevat rakennesuunnitelmat
  2. rakennekatselmukseen mennessä rakennuksen rungon rakennesuunnitelmat
  3. viimeistään katselmuksessa rakennusta käyttöön otettaessa lopulliset piirustukset (jos rakentamisen aikaisia muutoksia).

Isoissa kohteissa toteutusta vastaavat erityssuunnitelmat piirustusluetteloineen on toimitettava sähköisenä pdf- muodossa rakennusvalvontaan arkistoitavaksi loppukatselmuksen mennessä.

 

Miten

Rakennesuunnitelmat:

  • Sähköisesti Lupapisteen kautta, kun lupa on haettu sähköisesti.
  • Jos rakennuslupa on haettu paperilla, pitää ensin ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen kuin piirustukset voi toimittaa sähköisesti Lupapisteen kautta. Mahdollisesta skannauksesta peritään kopiolaitoksen maksu.

LVI-piirustukset:

  • Asemakaava-alueella (vesilaitoksen toiminta-alueella) kaksi asemapiirrosta paperikopiona toimitetaan vesilaitokselle leimattavaksi.
  • Muut LVI piirustukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta tai yksi piirustussarja (muut vesi- ja viemäripiirustukset sekä ilmanvaihtopiirustukset) paperikopiona kirjattavaksi.
  • Suunnitelmat palautetaan rakennuttajalle arkistointimerkinnöllä ja ne on pidettävä työmaalla rakennustyön ajan. Pientalokohteissa rakenne- ja ilmanvaihtosuunnitelmia ei enää säilytetä rakennusvalvonnan arkistossa.

Vastaava erityssuunnittelija vahvistaa allekirjoituksellaan kaikki oman suunnittelualansa suunnitelmat kuten tuoteosakaupan tms. osajärjestelmien suunnitelmat.