Erityisopetuksen pienryhmät lähikoulussa

Joillekin kouluille on perustettu erityisopetuksen pienryhmiä oppilaiden tukemiseksi.

Kun tukiopetus ja / tai osa-aikainen erityisopetus ei riitä on oppilaan mahdollista saada erityisopetuksen pienryhmän tukea. Jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas saisi tuen oppimiselleen ja koulunkäynnilleen mahdollisimman lähellä kotia, on joillekin kouluille perustettu erityisopetuksen pienryhmiä oppilaiden tukemiseksi. Opiskelu voi olla osittain tai kokonaan pienryhmässä tapahtuvaa ja pienryhmäopiskelu voi kestää tietyn periodin tai se voi olla pysyväisluonteisempaa. Erityisopetuksen pienryhmän opettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänen työparinaan luokassa työskentelee usein koulunkäyntiavustaja. Erityisopetuksen pienryhmien toimintaperiaatteet ovat koulukohtaisia.

Erityisopetus pienryhmässä on mahdollista vain erityisen tuen päätöksellä

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, opetus / erityisopetus