Erityislastentarhanopettaja, hakuaikaa jatkettu, Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

10.08.2018 12:25

Kategoria: Kuulutukset

Erityislastentarhanopettaja, hakuaikaa jatkettu

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Työavain 191276

 

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana erityislastentarhanopettajan virka (vakanssi nro 1000301055). Erityislastentarhanopettaja työskentelee laaja-alaisena erityislastentarhanopettajana. Viran sijoituspaikka on tv. 2018-19 Jolkbyn päiväkoti (lapsia n.80).

 

Laaja-alainen erityislastentarhanopettajana (lelto) työskentelee kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Viran asiakaspohja on yleensä noin 225 lasta. Lelto työskentelee jaetun johtajuuden mukaisesti yhteistyössä päiväkodinjohtajan kanssa yksikön pedagogiikan osalta.

 

Laaja-alaisen erityislastentarhanopettajan tehtävänä on havainnoida, mallittaa, ohjata ja neuvoa ryhmän henkilökuntaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Lelto toimii myös kouluttajana ja työhön ohjaajana ja jalkauttaa varhaiserityiskasvatuksen menetelmiä varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön. Laaja-alaisen erityislastentarhanopettajan tehtävänä on vahvistaa moniammatillisissa verkostoissa erityispedagogista osaamista sekä edistää jokaisen lapsen etenemistä omalla oppimispolullaan.

 

Kelpoisuus erityislastentarhanopettajan virkoihin on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 § 9) mukainen.

 

Haussa huomioidaan myös epäpätevät hakijat, joilla on kiinnostusta, koulutusta tai kokemusta varhaiserityiskasvatuksesta. Tällöin virkasuhde on määräaikainen.

 

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

 

Hakemukset liitteineen toimitetaan 17.8.2018 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi. Hakuaikaa on jatkettu.

 

Tiedustelut: Erityispäivähoidon koordinaattori Reiman Marjatta 050 577 4991, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Työ alkaa: sopimuksen mukaan

 

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.

Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.