Erikoishammaslääkäripalvelut

Jos lapsesi tarvitsee oikomishoitoa, se toteutetaan pääsääntöisesti Kirkkonummella oman oikojamme ohjauksessa. Mikäli hammaslääkärimme toteavat sinun tai lapsesi hammashoidon edellyttävän muiden alojen erikoishammaslääkärin antamaa hoitoa, annamme sinulle / lapsellesi lähetteen Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteiseen Suun erikoishammashoidon yksikköön (SEHYK). SEHYK:ssä käytettävissämme ovat kaikkien erikoisalojen erikoishammaslääkärit. Otathan huomioon, että 18-vuotta täyttäneiden erikoishammaslääkärimaksut ovat tavanomaisia terveyskeskuksen asiakasmaksuja jonkin verran korkeammat.

Kaikkein vaativimmissa, sairaalahoitoa edellyttävissä tilanteissa käytettävissämme ovat myös HUS:n erikoissairaanhoidon palvelut, joihin saat hammaslääkäriltämme tarvittaessa lähetteen. Erikoissairaanhoidon maksut koostuvat lähinnä poliklinikka- ja hoitopäivämaksuista ja ne koskevat myös alle 18-vuotiaita.