eReseptin uusinta

Sähköisen reseptin uusimista voit pyytää terveyskeskuksessa, apteekissa tai Omakanta-nettipalvelun kautta. Voidakseen uusia reseptisi lääkärin on tunnettava sinun sairaudet ja muut käytössäsi olevat lääkkeet. Säännöllisesti käytössä olevan lääkityksesi reseptit uusitaan vuositarkastusten yhteydessä joko lääkärin vastaanotolla tai hoitajan kautta.

Sairaalasta tai yksityislääkäriltä määrättyjen lääkkeiden reseptien uusimista varten terveyskeskuksen lääkäri tarvitsee riittävät taustatiedot. Jotta tämä toteutuu sähköisen reseptin kohdalla, lääkärin tulee saada suostumus katsoa kaikki reseptikeskuksen ja Kanta-arkiston tiedot. Lääkärillä on oikeus palauttaa resepti reseptikeskukseen, jos hän katsoo, ettei voi uusia reseptiä eikä ottaa hoitovastuuta. Lääkärimme uusivat pääsääntöisesti Kirkkonummen terveyskeskuksessa hoidossa olevien henkilöiden reseptejä.

Tieto uusitusta eReseptistä tulee asiakkaalle tekstiviestinä matkapuhelimeen, jos matkapuhelinnumero ja suostumus tekstiviestien lähettämisestä on annettu terveyskeskukselle. Terveyskeskuksesta ilmoitetaan myös, jos reseptiä ei uusita. Keskushermoston kautta vaikuttavia (PKV) lääkkeiden reseptejä emme uusi päivystyksessä, ne uusitaan vain potilaan oman hoitavan lääkärin tai hänen sijaisensa toimesta

Reseptien uusinta kestää 8 vrk. Reseptit on hyvä toimittaa uusittavaksi kaksi viikkoa ennen lääkkeiden loppumista. Lisäksi on hyvä huolehtia, että pysyvästi käytössä olevia lääkkeitä on riittävästi myös loma-aikoina.

Uusittu eResepti on nähtävissä Omakanta-nettipalvelusta.