Energia-avustukset

ARA:n energia-avustus asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin

Vuoden 2020 alusta alkaen voi hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin. Energia-avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. ARA antaa myös neuvontaa avustusten tekemiseen.

Avustuksia myönnetään vuosina 2020-2022. Avustuksia maksetaan vain vuoden 2023 loppuun saakka.

Millaisiin hankkeisiin avustusta voi saada?

Avustusta voi saada rakennuksen energiakulutuksen pienentämiseen tähtääviin hankkeisiin, kuten:

 1. energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen;
 2. järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen;
 3. järjestelmän oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannuksineen

Avustuksen saaminen riippuu siitä, kuinka toimenpide vaikuttaa rakennuksen E-lukuun.

Ketkä voivat saada avustusta?

 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
 • asuinrakennuksen omistavat kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Miten avustusta haetaan?

Avustusta voi hakea hakulomakkeella. Tarkemmat tiedot löydät ARA:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Energia-avustukset asuinrakennuksille
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
www.ara.fi/energia-avustus
korjausavustus.ara@ara.fi

Neuvontapuhelin palvelee tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00
Puh. 029 525 0818

Tästä linkistä löydät helmikuussa 2020 Motivan järjestämän Energia-avustukset asuinrakennuksille – webinaarin materiaalit sekä videotallenteet.


Sähköauton infran rakentamiseen tukea

ARA:n myöntämällä avustuksella voidaan esimerkiksi rakentaa sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) latausinfraa.

Miksi avustusta myönnetään?

Kotimaan liikenne tuottaa noin viidesosan Suomen päästöistä. Tästä viidesosasta henkilöautoliikenteen osuus on puolet. Avustus edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksia ja siten sähköautokannan kasvua Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti.

Kenelle avustus on tarkoitettu?

Asuinrakennuksen omistaville yhteisöille (mm. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) ja niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

Mihin avustusta voi saada?

ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden infran edellyttämiin toimenpiteisiin. Näitä ovat:

 • tarvekartoitus
 • hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu
 • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
 • sähköliittymän tyypin muutos
 • putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
 • latauslaitteet (vain jos ne ovat avustuksen saajan omistuksessa)

HUOM! Avustuksen edellytyksenä on, että sillä rakennetaan valmius vähintään viidelle latauspisteelle.

Kuinka paljon avustusta voi saada?

Avustusta saa 45 %, tai 55 % (jos vähintään puolella paikoista voi ladata 11 kW tai suuremmalla teholla), toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta voi hakea jatkuvasti. Sillä ei ole määriteltyä hakuaikaa. Avustushakemus tulee jättää ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu, minkä jälkeen avustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.

Lisätietoja:

Energia-avustukset asuinrakennuksille
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
korjausavustus.ara@ara.fi
https://www.ara.fi/latausinfra-avustus

Neuvontapuhelin palvelee tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00
Puh. 029 525 0818


Pientaloille avustusta öljylämmityksestä luopumiseen


Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville pientaloille voi hakea avustusta öljylämmityksestä luopumiseen. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 alkaen. Sen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Miksi avustusta myönnetään?

Koska rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäästöistä on kotitalouksien öljylämmityksen vaihtaminen kestävämpiin lämmitysmuotoihin konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja edesauttaa kansallista hiilineutraaliustavoitetta.

Kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustus on suunnattu pientaloille, eli pari- ja omakotitaloille, jotka ovat ympärivuotisessa käytössä. Avustusta ei voi hakea vapaa-ajan asunnolle.

Mihin ja kuinka paljon avustusta voi saada?

Avustus myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen tai öljylämmityksen korvaamiseen ei-fossiilisella lämmitysjärjestelmällä seuraavanlaisesti:

 • 4000 euroa siirryttäessä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun
 • 2500 euroa siirryttäessä muihin ei-fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin

Avustusta ei myönnetä hankkeisiin, joissa uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustusta ei myöskään myönnetä, mikäli hakija saa muuta tukea tai hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakemus kannattaa lähettää ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan.

Miten kauan avustusta on tarjolla?

Avustuksen hakeminen alkoi 1.9.2020 ja hakuaika kestää niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä, kuitenkin enintään 18.11.2022 asti. Avustuksen on arvioitu riittävän noin 10 000 kotitaloudelle.

Lisätietoja:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
puh. 0295 020 900 (ma–pe, klo 9–16)
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Sivun sisältö

ARA:n energia-avustus asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin

Sähköauton infran rakentamiseen tukea

Pientaloille avustusta öljylämmityksestä luopumiseen