ELY tiedottaa: Kirkkonummen eritasoliittymän korjaustyöt kantatiellä 51 aiheuttavat muutoksia Länsiväylän (kt 51) ja Kirkkonummentien sekä Upinniementien liikenteeseen

07.05.2020 08:19

Kategoria: Kadut ja tiet

Kantatiellä 51 Kirkkonummen eritasoliittymän liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla liikennevalo-ohjaus, uusimalla viitoitusta ja kaistajärjestelyitä sekä korjaamalla Munkkullan risteyssilta (U-1770).

Tien- ja sillankorjaustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin kantatiellä 51 ja sen ylittävälle Kirkkonummentielle ja Upinniementielle. Työt alkavat toukokuussa 2020 ja työt valmistuvat marraskuun alkuun 2020 mennessä.

Hankkeessa rakennetaan ja uusitaan mm:

  • Rakennetaan liikennevalot eritasoliittymän ramppien liittymiin
  • Uusitaan viitoitusta ja parannetaan erikoiskuljetusreitin alikulkukorkeutta korottamalla ajoradan yläpuoliset opasteet 7,0 metriin
  • Uusitaan kaistajärjestelyt ja saarekkeet
  • Korjataan Munkkullan risteysillan (U-1770) pintarakenteet uusimalla vesieristeet, päällysteet liikuntasaumalaitteet sekä korjataan sillan alapuolisia betonivaurioita.
  • Uusitaan päällysteet välillä Kirkkonummentien rautatien ylikulkusilta - Upinniementien Sillankulman liittymä (Neste Express -liittymä).

Hankkeen aikataulu:

  • Työt aloitetaan toukokuun 2020 alussa valmistelevilla töillä.
  • Munkkullan sillankorjaustöiden ajaksi kevyen liikenteen väylä katkaistaan sillan kohdalta 25.5.2020 –14.8.2020 väliseksi ajaksi. Kevyt liikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan Asemapolun ylikulkusillan (Munkinsilta) kautta.
  • Koko hanke on valmiina marraskuun 2020 alkuun mennessä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy ja urakoitsijana Destia, Etelä-Suomi Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

Linkki siltapaikalle:
Kt 51 Kirkkonummen eritasoliittymä

https://www.google.fi/maps/place/Munkkullan+Risteyssilta,+Kirkkonummi/@60.1165475,24.4434148,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468d8d938b2a9617:0x46fdb6bb5c39dbd3!8m2!3d60.1165468!4d24.443962?hl=fi

Lisätietoja:
Työmaapäällikkö Lasse Dahl, Destia, Etelä-Suomi Oy, puh. 0406 623 063
Valvontakonsultti Harri Keskinen, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, puh. 040 187 7340
Projektipäällikkö Vesa Savola, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 592 1535

KT51