Ely-keskus: Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelman päätöksestä

10.09.2018 12:11

Kategoria: Kuulutukset

TIEDONANTO KALATALOUSMAKSUSUUNNITELMAN PÄÄTÖKSESTÄ

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antaa 4.9.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 57 § ja vesilain 3: 14, 15 § mukaisesta asiasta.

 

                 

Asia:              Uudenmaan merialueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma

 

Käyttösuunnitelmapäätös on sen ajan, kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä niiden kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla, joiden alueelle maksuvelvoitteet ja niiden käyttö kohdistuvat.

 

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 12.10.2018. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

 

 

Helsingissä 5.9.2018.

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rannikon kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto

Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Kalastusbiologi Perttu Tamminen puh. 050 396 3322