ELY-keskus päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Espoo

04.12.2017 15:57

Kategoria: Kuulutukset

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 4. päivänä joulukuuta 2017 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Päätös koskee kaatopaikan pintarakenteiden sekä jätteiden vastaanoton ja käsittelyn muutoksia Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa Espoossa.

 

Hankkeesta vastaava: Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntaryhmä HSY

 

Päätös on nähtävillä Internetissä www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa.

 

 

 

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 2017

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus