ELY-keskus päätös ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Tähti, Munkinmäentie 3, 02400 Kirkkonummi

09.10.2019 10:37

Kategoria: Kuulutukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8. päivänä lokakuuta 2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Tähdelle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Munkinmäentie 3, 02400 Kirkkonummi. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnan kirjaamossa, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja internet-sivulla

www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 7. päivänä marraskuuta 2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Helsingissä 8. päivänä lokakuuta 2019

 

UUDENMAAN ELY-KESKUS