ELY-keskus on antanut 27.6.2018 päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta, päätös koskee E-Finest -merikaapelin asentamista välillä Espoo - Tallinna

02.07.2018 11:25

Kategoria: Kuulutukset

K U U L U T U S


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 27. päivänä kesäkuuta 2018 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Päätös koskee   E-Finest -merikaapelin (tietoliikennekaapelin) asentamista välillä Espoo - Tallinna.

Hankkeesta vastaava: Relacom Finland Oy


Päätös on nähtävillä Internetissä www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa.


Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2018


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus