Ely-keskus: Maantien 11255 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja polkupyörätien välille Myllykyläntie – Ingelsintie, Kirkkonummi

30.08.2018 15:38

Kategoria: Kuulutukset

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/2807/04.01.01/2016, 2.7.2018 tiesuunnitelman Maantien 11255 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja polkupyörätie välille Myllykyläntie – Ingelsintie, Kirkkonummi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävinä 30 päivää 10.9.-10.10.2018 välisen ajan Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi (maantielaki 103 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta Mira Aaltonen, p. 0295 026 290. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirroksista voi tilata sähköpostilla osoitteesta kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, puhelimella 0295 021 184 Mikko Halonen tai osoitteella: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 HELSINKI.