Ely-keskus: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Majvikin ja Masalan kohdalla tiejärjestelyineen, Kirkkonummi, tiesuunnitelma

16.12.2019 15:00

Kategoria: Kuulutukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta laativat tiesuunnitelmaa Kantatielle 50 (Kehä III) Masalan ja Mavikin alueelle.

Tiesuunnitelma käsittää liikenneturvallisuuden parantamisen rakentamalla eritasoliittymät Majvikin ja Masalan kohdalla. Lisäksi hankkeessa tehdään liittymä-, yksityistie- ja katujärjestelyjä.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille tiistaina 21.1.2020 klo 18.00–20.00 Kirkkonummen kunnantalolla osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Paikalla ovat yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelmien taustoista ja ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vaikuttaa esitettäviin ratkaisuihin.

Lisätietoja:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirsi Pätsi, puh. 0295 021 331, sähköposti kirsi.patsi@ely-keskus.fi
Kirkkonummen kunta, Hannu Ruhanen puh. 040 126 9866
Pöyry Finland Oy, Ari Mattila puh. 010 33 49644

Helsingissä 13.12.2019
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/uusimaa