Eija Ahvo Vuorenmäen koulun Unicef-kummiksi

13.11.2018 12:17

Kategoria: Opetus Lapsiystävällinen kunta

Vuorenmäen koulu on pari vuotta toiminut Unicefin tuella Suomen ensimmäisenä lapsenoikeusperustaisena kouluna. Koulussa on kehitetty lapsenoikeuksien käsittelyä koulussa ja jalkautettu uutta opetussuunnitelmaa, jossa lapsen oikeudet korostuvat. Lapsen oikeudet perustuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukselle (YK 1989), jonka Suomikin on allekirjoittanut. Lapsen oikeudet ovat vahvasti mukana myös uusissa opetussuunnitelman perusteissa.

”Unicefista otettiin yhteyttä ja tarjottiin mahdollisuutta osallistua pilottiin. Me lähdimme heti mukaan ja myöhemmin mukaan tuli myös Masalan koulu”, kertoo Vuorenmäen koulun rehtori Esa Kukkasniemi.

Näyttelijälegenda koulukummiksi

Veikkolalainen pitkän linjan näyttelijä Eija Ahvo lupautui Vuorenmäen koulun Unicef-kummiksi. Ahvo kävi Vuorenmäen koululla YK:n päivänä esittelemässä Unicefin toimintaa kaikille luokka-asteille. Samalla esille nousi ajatus koulun omasta Unicef-kummista. Eija Ahvo on jo pitkään toiminut Unicefin hyväntahdonlähettiläänä.

”Eija on kummin ominaisuudessa lupautunut kiertämään luokissa kun meillä käsitellään lapsenoikeuksia neljän teemaviikon aikana tänä lukuvuonna. Lapset saavat itse miettiä heitä askarruttavia kysymyksiä ja Eija Ahvo sitten vastailee niihin vierailuiden aikana. Lisäksi Eija on lupautunut kouluttamaan myös opettajia ensi keväänä”, kertoo koulun 2. luokan opettaja Leena Mustonen innostuneena.

Toinen teemaviikko marraskuussa

Lukuvuoden toista lapsenoikeuksiin liittyvää teemaviikkoa vietetään 19.-23.11. Teemaviikon aluksi koulun 3. ja 4. luokat valmistavat koko koululle yhteisen aloitustapahtuman. Tuossa tapahtumassa julkistetaan myös Eija Ahvon ryhtyminen koulun Unicef-kummiksi. Teemaviikolla käsitellään erityisesti yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja syrjimättömyyden teemoja.

”Kolmas ja neljäs teemaviikko sijoittuvat kevätlukukaudelle. Silloin keskiössä ovat mm. kestävä kehitys ja globaali vastuu sekä lapsen oikeus kehitykseen”, kertoo rehtori.

Kirkkonummi lapsiystävällisenä kuntana

Kirkkonummi on jo vuoden verran toiminut lapsiystävällisenä kuntana. Sertifikaatti myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kuntaan on koulutettu lasten oikeuksien kouluttajia jokaiselle toimialalle ja konsernihallintoon yhteistyössä UNICEFin kanssa. Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa.

Eija Ahvo