Eduskuntavaalit 2019 Kirkkonummella

15.03.2019 06:00

Kategoria: Kuulutukset

Eduskuntavaalit 2019 Kirkkonummella

 

Ennakkoäänestys yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan Kirkkonummen kunnan alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa seuraavina aikoina:

 

Kirkkonummen kunnantalo (02400) osoite: Ervastintie 2

 

3. -​ 5.4.2019                       keskiviikko -​ perjantai        klo 09.00 -​ 20.00

6.4.2019                              lauantai                            klo 10.00 -​ 16.00

7.4.2019                              sunnuntai                          klo 12.00 -​ 16.00

8. -​ 9.4.2019                       maanantai- tiistai               klo 09.00 -​ 20.00

 

Masalan kirjasto (02430) osoite: Sundsbergintie 1

 

3. -​ 5.4.2019                       keskiviikko -​ perjantai        klo 14.00 -​ 20.00

 

Veikkolan kirjasto (02880) osoite: Allastie 6

 

6. -​ 7.4.2019                       lauantai ja sunnuntai          klo 09.00 -​ 18.00

8.4.2019                             maanantai                         ​ klo 14.00 -​ 20.00

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

 

Seuraavissa laitoksissa on mahdollista äänestää ennakkoäänestysaikana: Volskoti, Tammikartanon hoitokoti, Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit, Lehmuskartano, Villa Sipriina, Valkokulta ja Villa Kaskimäki. Äänestysajoista määrää kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta.

 

Ennakkoäänestys kotona

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Kirkkonummi ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos henkilön kotikunta on vastaavasti äänioikeusrekisterin mukaan Kirkkonummi.

 

Henkilön, joka eduskuntavaaleissa haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Tarkemmat tiedot kotiäänestyksestä saa Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalta puh. 040 528 4959.

 

Äänestys vaalipäivänä

 

Vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.

Vaalipäivän äänestykset toimitetaan Kirkkonummen kunnan äänestyspaikoilla klo 9.00 – 20.00 seuraavasti:

 

Äänestysalue
Äänestyspaikka
Äänestyspaikan osoite
Lapinkylä
Sjökulla skola
Sjökullantie 285
Veikkola
Veikkolan koulu
Kisapolku 7
Masala
Nissnikun koulu, yläkoulu
Masalantie 268
Gesterby
Winellska skolan, (Gesterbyn koulukeskus)
Gesterbynkaari 3 (sisäänkäynti A4)
Kirkonkylä
Kirkkoharjun koulu, (Kirkonkylän koulukeskus)
Asematie 8
Heikkilä
Heikkilän koulu (Jolkby)
Hirvitie 7a
Porkkala
Kantvikin koulu
Toppapolku 2
 

Ohjeet äänestäjälle äänestämistä varten

 

Äänestystilaisuudessa tulee esittää selvitys henkilöllisyydestä. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää vaalivirkailijalle asiakirja, joka todistaa äänestäjän henkilöllisyyden.
Ota mukaan voimassa oleva asiakirja, jolla voit todistaa henkilöllisyytesi (poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti tai muu voimassa oleva kuvallinen ja virallinen henkilöllisyystodistus).
Ota mukaan kotiin tullut ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituksen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.
Ennakkoon voi äänestää kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestysaikoina.
Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin tulleeseen ilmoitukseen äänestysoikeudesta.

 

Vaaleja koskevaa tietoa on oikeusministeriön ylläpitämällä sivulla https://vaalit.fi/etusivu.

 

Kirkkonummella 5.3.2019

 

Kirkkonummen kunnan keskusvaalilautakunta