Diggaa mun digimatkaa - varhaiskasvatuksessa kokeillaan digitaalisia portfolioita

07.09.2017 15:30

Kategoria: Opetus Varhaiskasvatus Lapset Nuoret

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt Diggaa mun digimatkaa – Digga min digiresa –hanke on kehittänyt
Jyväskylän yliopiston johdolla digitaalisen portfolion pedagogisen mallin. Toimintatavan avulla halutaan
tehdä lapsen oppiminen, vahvuudet ja onnistumisen kokemukset näkyviksi hänelle itselleen, vanhemmille
ja kasvattajille. Onnistuminen ja oppiminen vahvistavat lapsen uskoa omiin kykyihinsä. Keväällä 2017
hankeyksiköt Keravalla, Tuusulassa ja Kirkkonummella osallistuivat koulutuksiin, valmennuspäiviin sekä
harjoittelivat Peda.net alustan käyttöä.

Elokuusta 2017 toimintatapaa kokeillaan lapsiryhmissä: lapset kuvaavat ja videoivat itselleen tärkeitä
asioita sekä omaa oppimistaan aikuisen tuella, aikuinen auttaa valitsemaan syntyneestä dokumentaatiosta
merkittävimmät, jotka tallennetaan lapsen digitaaliseen portfolioon Peda.net-alustalle. Kasvattajat auttavat
lasta hahmottamaan omat vahvuutensa, oppimisensa ja tapansa oppia käymällä läpi ja keskustelemalla
lapsen tuottamasta dokumentaatiosta. Myös vanhemmat voivat auttaa lasta dokumentoimaan merkittäviä
kokemuksia ja oppimista ja viedä valitut dokumentit lapsen portfolioon. Vanhemmat voivat myös
kommentoida lapsensa portfolion sisältöjä.

Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua
sähköistä kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen vanhemmat saavat
tunnukset. Yksittäisen lapsen tiedostoja pääsee katsomaan vanhempien lisäksi päiväkotiryhmän kasvattajat
ja päiväkodin esimies. Hankkeessa työskentelevät kuntakohtaiset tvt-tukihenkilöt, jotka tukevat vanhempia
tunnusten luomisessa, kertovat kuvaus- ja julkaisulupakäytänteistä sekä hankkeeseen liittyvästä Helsingin
yliopiston tutkimuksesta, johon toivomme mahdollisimman monen hankeryhmän lapsen osallistuvan.
Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa siitä kuinka oppiminen ja onnistumisen kokemukset näkyvät
portfoliopedagogiikassa ja auttaa kehittämään varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja vuorovaikutusta.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Kati Smeds, p. 050 414 3568, kati.smeds@kirkkonummi.fi

varhaiskasvatuksen TVT-tukihenkilö, Hanna Pyöriä, p. 040 1269 828, hanna.pyoria@kirkkonummi.fi (Kirkkonummi)

varhaiskasvatuksen TVT-tukihenkilö, Heidi Kajan, p.040 318 3382, heidi.kajan@kerava.fi (Kerava)

varhaiskasvatuksen TVT-tukihenkilö, Minna Rytkönen, p. 040 314 4022, minna.rytkonen@tuusula.fi (Tuusula)

diggaa