Diggaa mun digimatkaa -hanke

11.01.2017 12:49

Kategoria: Opetus Varhaiskasvatus Lapset

”Hei äiti ja isä, haluuttekste kuulla, mitä mä opin päiväkodissa?”

Tuntuuko vanhempana joskus siltä, että lapsesi ei koskaan sano noita maagisia sanoja? Tai kerro mitä on tehnyt päiväkodissa edes kysyttäessä? Puhumattakaan siitä, mitä hän on oppinut? Tilanne on tuttu monille suomalaisille vanhemmille. Vanhempina kaipaamme tietoa siitä mitä päivähoidossa tehdään ja opitaan, mutta lapsen on vaikea kertoa päivän tai viikon tapahtumista kotona. Varsinkin, jos ei osaa vielä edes puhua.

Kirkkonummella, Keravalla ja Tuusulassa on tartuttu tilanteeseen ja lähdetty kehittämään digitaalisia portfolioita varhaiskasvatukseen yhteistyössä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, Folkhälsanin ja Pro koulutus ja konsultointi Oy:n kanssa Opetushallituksen rahoituksen turvin. Digitaalisen portfolion idea perustuu kasvun kansioille (Kankaanranta 1998), jotka ovat laajasti käytössä varhaiskasvatuksessa. Kasvun kansioihin on kerätty dokumentaatiota lapsen kasvusta ja oppimisesta ja tätä tietoa on käytetty hyväksi esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa.

Diggaa mun digimatkaa –hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisen portfolion malli eli toimintatapa, jonka avulla lapsi voi itse ja kasvattajan avustuksella dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla digikameralla tai älylaitteella omia mielenkiinnon kohteitaan, muodostaa niistä itselleen oppimistavoitteita, dokumentoida oppimistaan, arvioida sitä ja tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja oppimistaan taidoista. Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen vanhemmat saavat tunnukset. Yksittäisen lapsen tiedostoja pääsee katsomaan vanhempien lisäksi päiväkotiryhmän kasvattajat ja päiväkodin esimies. Digitaalisuus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden joustavaan portfolion tarkasteluun ja materiaalin tuottamiseen yhdessä lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Hanke kestää vuoden 2017 ajan. Keväällä 2017 yhteistyökumppanit kehittävät digitalisen portfolion mallia ja syksyllä mallia koekäytetään Keravan, Tuusula ja Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa. Vuoden 2018 alusta mallia aletaan soveltaa hankekunnissa.

Vanhemmilla on tärkeä rooli digitaalisen portfolion kehittämistyössä. Tammi-helmikuussa 2017 hankepäiväkotien vanhemmat saavat vastattavakseen muutaman kysymyksen kasvun kansioihin liittyen sekä voivat nostaa esille sitä millainen voisi olla hyvin toimiva digitaalinen portfolio vanhempien näkökulmasta. Kysely toteutetaan sähköisesti. Koska kyseessä on myös tutkimushanke, vanhemmilta tullaan pyytämään suostumukset lapsen osallistumisesta tutkimukseen. Vanhemmilta pyydetään myös erillinen kuvaus- ja aineiston tallennuslupa. Hankkeessa testataan myös erilaisten sovellusten ja alustojen mahdollisuuksia rakentaa siltoja kodin ja päiväkodin välille. Tavoitteena on, että jatkossa lapsen kasvun ja oppimisen dokumentoimiseen löytyisi sellaisia järjestelmiä, joissa dokumentaatio olisi tarkasteltavissa ja tuotettavissa sekä päivähoidossa että kotoa käsin. Lapsen ja perheen tietosuoja on keskiössä erilaisia sovelluksia kokeiltaessa. Diggaa mun digimatkaa -hankkeen tavoitteena on aidosti jaettu ja yhteinen kasvun arki ja matka. Parhaimmillaan hanke voi olla tuottamassa vahvempaa keskinäistä ymmärrystä lapsen erilaisista kasvuympäristöistä ja niiden merkityksestä hänelle itselleen, perheelle ja varhaiskasvatuksen henkilöstöille.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Kati Smeds, p. 050 414 3568, kati.smeds2kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen ict-ohjaaja Jani Kuosmanen, p. 040 1269 620, jani.kuosmanen@kirkkonummi (Kirkkonummi)
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Heli Söderqvist, p. 040 318 3513, heli.soderqvist@kerava.fi (Kerava)
varhaiskasvatuksen päällikkö Hannamari Halinen, p. 040 314 3328, hannamari.halinen@tuusula.fi (Tuusula)

poika