Destia Oy:n ilmoitus melua ja tärinää aihettavasta tilapäisestä toiminnasta, Päivärinteentien sillan korjaus Veikkolassa

09.10.2018 07:59

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristötarkastaja on tehnyt 8.10.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Destia Oy:lle annettu päätös koskee Päivärinteentien sillan korjausta Veikkolassa kiinteistöllä 257-895-2-1.

 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 10.10-9.11.2018 välisenä aikana Kirkkonummen kunnantalolla, Ervastintie 2. Asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisessä muodossa: www.julkipano.fi

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 9.11.2018. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Alho, puh 050 350 3905, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 8.10.2018

KIRKKONUMMEN KUNTA

Ympäristötarkastaja