Bobäcks förskola

Hommas daghemin esiopetusyksikkö on Luomassa, Bobäck skolan tiloissa, ja tarjoaa sekä ruotsinkielistä esiopetusta että varhaiskasvatusta. 

Esiopetusryhmässä haluamme tarjota lapselle turvallisen, inspiroivan ja leikkisän ympäristön kasvulle ja kehitykselle. Huomioimme jokaisen lapsen edellytykset, taidot ja kehitystason.

Esiopetusryhmämme on luonnonkauniissa Luomassa kaikkine ympäristön ja luonnon tarjoamine mahdollisuksineen. Esiopetusyksikkö tekee läheistä yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivan koulun kanssa. Lapset saavat luonnollisella tavalla tutustua kouluympäristöön ja koulun henkilökuntaan, mikä tekee koulunaloituksesta lapselle turvallisen.

Toimintamme

Toimminnallamme haluamme herättää lapsen uteliaisuuden ja halun oppia uutta ja antaa lapsille mahdollisuuden kokea onnistumisen iloa. Toiminta suunnitellaan lasten omien ajatusten, kiinnostuksen aiheiden ja tarpeiden perusteella. Työskentelemme teemaperusteisesti, mikä mahdollistaa monipuolisen opetuksen. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja.

Hommas daghemin ja förskolan yhteiset arvot ovat:

  • annamme lapsille turvallisen kasvuympäristö
  • kunnioitamme lasta ja lapsen perhettä
  • näemme ja kuulemme laspen joka päivä
  • tuemme lapsen kasvua ja oppimista
  • rakennamme hyvän kasvatuskumppanuuden

Haluamme, että eskari on positiivinen ja turvallinen paikka, johon niin lapset kuin aikuiset tulevat mielellään joka aamu. Toimimme huoltajien kanssa yhteistyössä lasten parhaaksi. Mielestämme hyvä kasvatuskumppanuus perustuu kuuntelemiselle, molemminpuoliselle kunnioitukselle, dialogille ja luottamukselle.

Meillä on aktiivinen vanhempainyhdistys, joka piristää arkeamme yhteisillä aktiviteeteilla perheille, kustantaa teatterikäyntejä ja rektiä lapsille ja hankkii kirjoja, pelejä ja leulja. 

Olemme myös Helsingin yliopiston kumppanipäiväkoti. Se tarkoittaa sitä, että monet opiskelijat suorittavat harjoittelunsa meillä.

Ryhmien yhteystiedot

Esiopetus 040 567 7067

Aukioloajat
Ma–pe 6.30-17.30

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite
Gränsnäsintie 11
02440 Luoma

Päiväkodinjohtaja:
Tina Stjernberg
040 839 0472

Varajohtaja:
Hanna Lindberg
040 754 6724

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Annika Puustinen
040 527 0134

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Helena Björkqvist
040 729 0524

Esiopetuksen kuraattori:
Clary Corander
050 414 0735