Bjönsinmäen asemakaava-alueen muutos vireille

11.01.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kertaalleen hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa syksyllä 2014. Bjönsinmäen asemakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä keväällä 2016. Kaavaehdotuksesta on tämän jälkeen muodostettu kaksi erillistä hanketta: Bjönsinmäen ja Vernerinpuiston asemakaavat. Bjönsinmäki käsittää Masalantien länsipuolen. Koska ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on ilmennyt maankäytön muutostarpeita sekä kerrostalokortteliin että pientalojen alueelle, laaditaan uusi kaavaehdotus.

Bjönsinmäen asemakaavan tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille ja julkaistu kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > Asuminen ja ympäristö > Maankäyttö ja liikenne > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet > Itäinen Kirkkonummi > Bjönsinmäki

Vastaava suunnittelija:      
kaavoitusarkkitehti Annika Pousi
s-posti: annika.pousi@kirkkonummi.fi
puh: 050-327 3413


Kirkkonummella 11.1.2019  

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut