Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2021, hakuaika 30.9.2021 mennessä

10.09.2021 08:40

Kategoria: Kuulutukset

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2021 

- Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 13 813 €, hakuaika 30.9.2021 klo 16:00 mennessä
- Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 2359 €, hakuaika 30.9.2021 klo 16:00 mennessä.

Avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja paikallisen toiminnan kehittämiseen. 30.9.2021 haettavissa kulttuurijärjestöjen kohdeavustuksissa otetaan huomioon vuoden 2021 muiden priorisointien lisäksi lautakunnan päätöksen 19.5.2021 § 29 evästys, että näiden kohdeavustusten avulla kulttuuritoimijat voivat kehittää toimintaansa koronan muuttamassa toimintaympäristössä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

Postiosoite:
Kirkkonummen kunta / Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta / Avustukset /Kulttuuri
PL 20
02401 KIRKKONUMMI
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Hakuohjeet:
Avustusten myöntämisperusteet ja muut avustusehdot on määritelty Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden avustusohjesäännössä. Avustushakemus laaditaan kulttuuripalveluiden hakulomakkeelle. Hakuasiakirjoja on saatavissa osoitteesta https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille sekä kunnan palvelupisteestä Ervastintie 2, Kirkkonummi.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, (09) 296 71, kulttuuri@kirkkonummi.fi 

9.9.2021 Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut

Lisätietoja:
Avustuksia voidaan myöntää paikallisille kulttuurijärjestöille paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, kotiseutu- ja sivistystyölle sekä taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle.

Tämän avustusohjesäännön tarkoittamia avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä. Näitä avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille. 

Toiminta-avustukset, kohdeavustukset
Kulttuuripalvelujen yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia ovat sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muu kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät. 

Erityisehdot: Rekisteröimättömässä ryhmässä tai yhteisössä on vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke toteutetaan Kirkkonummella vuoden 2021 aikana.  Avustuksen käyttötarkoitus on kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen, kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus tai tutkimukset ja julkaisut.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin
- kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen
- kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus
- toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston hankintaan
- tutkimukset ja julkaisut
- museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito
- toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin)