Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2019

28.12.2018 14:51

Kategoria: Kuulutukset

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2019

 

Hakuajat

Toimintasopimusavustukset 37 600 € sekä niiden ennakot, hakuaika 15.1.2019 klo 16:00 mennessä.

Yleisavustusten ennakot, 31.1. klo 16:00 mennessä.

Yleisavustukset, 57 000 €, hakuaika 31.3.2019 klo 16:00 mennessä

Kohdeavustukset

- Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 11 100 €, hakuaika 31.3.2019 klo 16:00 mennessä

- Kohdeavustukset rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille 4 000 €, hakuaika 31.3.2019 klo 16:00 mennessä

- Kohdeavustukset rekisteröidyille järjestöille 4 000 €, hakuaika 30.9.2019 klo 16:00 mennessä

Avustusten jako painotetaan lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja kohdeavustusten osalta erityisesti toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhankkeisiin hoitolaitosten, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Tunnustuspalkinnot 800 €

Ehdotusten jättämisaika päättyy 15.5.2019 klo 16:00.

Myöntämisperusteena vuonna 2019 on ansiokas työ sanataiteen alalla Kirkkonummella. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle. Ehdotukset tulee laatia tarkoitusta varten osoitetulle lomakkeelle.

 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

 

Postiosoite:

Kirkkonummen kunta / Vapaa-aikajaosto / Avustukset  /Kulttuuri

PL 20

02401 KIRKKONUMMI

Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Hakuohjeet

Avustusten myöntämisperusteet ja muut avustusehdot on määritelty Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden avustusohjesäännössä.

Avustushakemus laaditaan kulttuuripalveluiden hakulomakkeelle.

Hakuasiakirjoja on saatavissa osoitteesta

https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille

sekä kunnan palvelupisteestä Ervastintie 2, Kirkkonummi.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, (09) 296 71

 

28.12.2018 Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut

 
 

Lisätietoja:

 

Avustuksia voidaan myöntää paikallisille kulttuurijärjestöille paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, kotiseutu- ja sivistystyölle sekä taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle.

 

Tämän avustusohjesäännön tarkoittamia avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen joko määrärahoja tai avustuksia Kirkkonummen kunnan muilta toimielimiltä.

 

Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille (poikkeuksena tunnustuspalkinnot).

 

Toimintasopimusavustukset

Toimintasopimusavustusta voi hakea Kirkkonummella kulttuuripalveluita järjestävä tai tarjoava rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

 

Toimintasopimusavustuksen saaja sitoutuu toteuttamaan avustuksen kohteena olevan toiminnan esittämänsä hakemuksen mukaisesti sekä tarvittaessa neuvottelemaan kulttuuritoimen kanssa toiminnan toteuttamistavoista, tiedottamisesta ym. seikoista, jotka edesauttavat toiminnan tuloksekasta toteutumista.

 

Toimintasopimusavustuksen ennakkojen hakeminen

Yhdistykselle, joka on hakenut toimintasopimusavustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toimintasopimusavustuksen ennakkoa.

 

Toiminta-avustukset, yleisavustukset

Yleisavustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Yleisavustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 3/5 (60%).

 

Yleisavustuksen ennakkojen hakeminen

Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada yleisavustusta, voidaan hakemuksesta myöntää yleisavustuksen ennakkoa.

 

Toiminta-avustukset, kohdeavustukset

Kulttuuripalvelujen yleisavustukseen oikeutettujen lisäksi hakukelpoisia ovat sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden pääasiallisena tehtävänä sääntöjen mukaan on muu kuin kulttuuritoiminta sekä erityisistä syistä myös rekisteröimättömät yhteisöt ja ryhmät.

 

Erityisehdot: Rekisteröimättömässä ryhmässä tai yhteisössä on vähintään 3 jäsentä, joista ainakin yksi on kirkkonummelainen. Hanke toteutetaan Kirkkonummella vuode 2019 aikana.  Avustuksen käyttötarkoitus on kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen, kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus tai tutkimukset ja julkaisut.

 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin tarkoituksiin

- kulttuurin harjoittaminen ja harrastaminen, esim. erillisten tapahtumien järjestäminen

- kulttuuritoimintaan liittyvä koulutus

- toimintaa palvelevan kaluston ja aineiston hankintaan

- tutkimukset ja julkaisut

- museorakennusten- ja kokoelmien ylläpito ja hoito

- toimitilakustannukset (tilavuokrat ja muut kustannukset toimitiloista, jotka eivät kuulu kunnan tilojen käyttövuorojen käytöstä myönnettävien toimitila-avustusten piiriin)