Avustukset nuorisoyhdistyksille

Nuorisojärjestöt ja -yhdistykset voivat saada avustuksia toimintaansa, jonka alueella toimivat.

Kunnan tehtävänä on tukea nuorisotoimintaa kunnassa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista. Avustusten myöntämisestä päättää lautakunnan alainen vapaa-aikajaosto.

Vapaa-aikajaosto jakaa nuorisojärjestöille seuraavia avustuksia:

  • Toiminta-avustuksen ennakko
  • Toiminta-avustus
  • Toimitila-avustus
  • Kohdeavustukset: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät, toiminnan käynnistäminen

Lisätietoja avustusten hausta saa nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimistosta vapaa-aikasihteeriltä tai liikunta- ja nuorisopalveluiden vastuuhenkilöltä, nuorisotoimenjohtajalta 09-29671 (vaihde)

Edellytykset

Avustuksia voivat hakea kirkkonummelaiset nuorisojärjestöt ja –yhdistykset.

Avustuskuulutukset ovat nähtävänä kunnan julkisten ilmoitusten ilmoitustaululla ja Kirkkonummen Sanomissa.

Hakuohjeita ja -lomakkeita saat myös Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Ervastintie 2, 1. kerros).

Toimintaohjeet

Avustushakemukset tulee toimittaa määräaikoihin mennessä postitse: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai tuomalla hakemuksen Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteeseen, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.


Avustusohjesääntö ja kuulutus:

Muista, että lomakkeet on allekirjoitettava yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla ja toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen määräajan puitteissa. Avustuslomakkeita ei voi palauttaa sähköisesti.

Nuorisopalveluiden tulostettavat lomakkeet:

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Vapaa-ajan palvelut
etuudet / avustukset, järjestöt / nuorisojärjestöt

Yhteystiedot


Vapaa-aikasihteeri

Risto Rossi
puh 040 753 8906


Nuorisotoimenjohtaja

Seppo Savikuja
puh 040 588 4925

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi