Avustukset kulttuuriyhdistyksille

Kirkkonummelaiset kulttuurijärjestöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa. Kirkkonummen kunta tukee paikallista kulttuuritoimintaa vuosittain jaettavilla järjestöavustuksilla.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista. Avustusten möyntämisestä päättää lautakunnan alainen vapaa-aikajaosto.

Periaatteet on määritelty avustusohjesäännössä.

Kulttuuritoimen työntekijöitä saa apua ja neuvoja avustushakemusten tekemiseen.

Edellytykset

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina säännölliseen toimintaan sekä kohdeavustuksina mm. tapahtumien järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Järjestöavustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.

Toimintaohjeet

Hakuajat vuosittain

Toimintasopimusavustukset ja niiden ennakot: 15.1. klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Yleisavustusten ennakot: hakuaika on vuosittain 31.1. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Yleisavustukset: hakuaika on vuosittain 31.3. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kohdeavustukset: hakuajat ovat vuosittain 31.3. klo 16:00 mennessä ja 30.9. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Tunnustuspalkinto: hakuaika ja kohdennus päätetään vuosittain erikseen.

Myöntämisperusteena vuonna 2018 oli kulttuuritarjonnan saavutettavuuden parantaminen Kirkkonummella.Ehdotusten jättämisaika päättyi 30.5.2018 klo 16:00.

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää ansioituneelle kirkkonummelaiselle järjestölle tai järjestön jäsenelle. Ehdotukset tulee laatia tarkoitusta varten osoitetulle lomakkeelle.

Hakemukset tulee tehdä Kirkkonummen kunnan osoittamille hakulomakkeille.


Lomakkeet 2018
Avustusohjesääntö

Avustushakemus

Avustuskuulutukset ovat nähtävänä kunnan julkisten ilmoitusten ilmoitustaululla ja Kirkkonummen Sanomissa.

Hakulomakkeita ja hakuohjeita saa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteestä (Kirkkonummi, Ervastintie 2, 1. kerros).


Hakemusten täytyy olla perillä määräaikoihin mennessä.

Postiosoite: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi

Katuosoite: Kirkkonummen kunnantalo, palvelupiste, Ervastintie 2, 1. krs, Kirkkonummi.

Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Lisätietoja avustusten hausta saa kulttuuritoimistosta 09-29671 (vaihde)

Ajankohtaista : kohdeavustus, hakuaika 30.9. klo 16:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kansalaiset,Yritykset ja yhteisöt,Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri,Taiteet
257
keskinäinen toiminta / kulttuuritoiminta, etuudet / avustukset, avustuslaji / toiminta-avustus
Maaret Eloranta
040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulttuuritoimenjohtaja

Annika Eklund
040 865 2034
annika.eklund@kirkkonummi.fi

Kulttuurisihteeri