Avosairaanhoito ja hammashuolto

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärikäynneistä ja päivystyksestä ei peritä rintamaveteraaneilta maksua. 


Veteraanien hammashuolto ja korvaukset

Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta.

Kela korvaa yksityisen hammashuollon palveluja veteraaneille Kelan vahvistamien taksojen mukaan. Muun hammashoidon lisäksi veteraanit saavat korvausta protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä ja erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Kela korvaa hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös Sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat.