Avoimen Yliopiston opintoja Kansalaisopistolla 12.9 alkaen

20.08.2019 10:37

Kategoria: Kansalaisopisto

Psykologian Perusopinnot, 15 op +10 op

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Johdatus Oikeustieteeseen, 2 op