Avohuolto

Jokaisella lapsella on oma sosiaalityöntekijä, joka tapaa lasta ja perhettä työparinsa kanssa. Avohuollon työskentely perustuu asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä perheen kanssa. Siinä määritellään tarpeet, keinot ja tavoitteet työskentelylle. Lastensuojelu on yhteistyötä, jota tehdään lapsen ja vanhempien kanssa sekä perheen arjessa läsnä olevien muiden tahojen, kuten päivähoidon, perheneuvolan ja koulun kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on selvittää, mitä apua tarvitaan ja miten lastensuojelu voi auttaa. Tapaamisia voi olla esimerkiksi kotona, sosiaalitoimistossa, päiväkodissa tai koulussa.

 Joskus lyhytaikainen tuki on riittävää, toisinaan tarvitaan pitkäaikaista yhteistyötä. Avohuollon palveluja ja tukitoimia voivat olla esimerkiksi

  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta
  • tukiryhmät
  • sijoitus avohuollon tukitoimena
  • taloudellinen tuki esimerkiksi lapsen harrastuksiin

Avohuollon asiakkuus päättyy, kun lapsesta ja perheestä ei ole enää huolta.