Ateriapalvelu

Kunta tuottaa omana toimintana ateriapalvelua asiakkailleen. Kunnan ruokapalvelukeskus tuottaa ruoan ja kunnan työllistämisyksikkö Toimari hoitaa ruokakuljetuksen asiakkaille.

Ateriapalvelua saa asiakas, joka ei pysty valmistamaan, lämmittämään ruokaa tai huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta omatoimisesti. Lisäksi ateriapalvelua saa asiakas, jonka terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimista, esim. diabetesta sairastavat. Ateriapalvelu on mahdollinen, kun muut aterian hankkimis- ja valmistusmahdollisuudet on selvitetty, esim. ruokailu lähimmässä kunnan tarjoamassa yksikössä, aterian osto yrittäjältä ym.

Ateriapalvelu sisältää Kirkkonummen keskuskeittiön ruokapalvelun sekä Toimarin kuljetuspalvelun arkisin. Mahdollisuutena on saada ateriat 7 x vko, joista viikonlopun ateriat toimitetaan pakasteena asiakkaalle perjantaisin. Ateriahinta on 7,00 € viikon jokaisena päivänä. Myönnetty tukipalvelu kirjataan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Yhteydenotot

Seniorilinja 

puhelin: 040 1269 900