Erityisryhmien avustukset ja korkotukilainat

Erityisryhmien investointiavustukset

Kuuma kunnat julistavat erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan määräaikaan mennessä.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Hakemukset tulee toimittaa Kirkkonummen kunnan kirjaamoon 18.10.2017 klo 15:30 mennessä. Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen edelleen ARA:lle.

Lisätietoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta www.ara.fi. Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan vuosittain asetetun määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan kunnan kirjaamoon osoitteella: Kirkkonummen kunta, kirjaamo,
PL 20, 02401 Kirkkonummi tai kirjaamo@kirkkonummi.fi.