Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnonmuutostöiden ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden avulla henkilö voi asua ja elää mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Korvattavissa muutostöissä tulee noudattaa soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa käytettävää laatutasoa.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Palvelua haetaan vammaispalvelusta. Hakijan vaikeavammaisuus arvioidaan lääkärintodistuksen perusteella. Toiminnallisten rajoitteiden arvio tehdään toimintaterapeutin tai fysioterapeutin lausunnon perusteella. Sosiaalityöntekijä arvioi toimintakyvyn sekä vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Vammaiset
Asuminen - Asumisen tuet
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset