Asukastilaisuus Veikkolan kohdalle rakennettavista meluesteistä

30.01.2020 14:46

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Väylävirasto tiedottaa:

Valtatie 1 varressa sijaitsevan Veikkolan kylän kohdalle rakennetaan meluesteet ja tehdään kahden sillan peruskorjaus. Hankkeella parannetaan taajama-alueen meluntorjuntaa rakennettavilla meluaidoilla, -valleilla ja -kaiteilla. Lisäksi peruskorjataan tieosuudella olevat kaksi siltaa. Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020. 

Vilkkaasti liikennöidyllä Turunväylällä kulkee vajaa 40 000 ajoneuvoa päivässä. Kasvavaa liikennemäärää ja siten lisääntyviä meluhaittoja torjutaan uusilla meluesteillä. Moottoritien eteläpuolelle, Veikkolan kylän kohdalle 2,5 kilometrin pituiselle tieosuudelle aletaan rakentaa meluesteitä maaliskuussa. Tien pohjoispuolelle tulee melukaide. 

Meluaidat eivät heijasta ääntä, joten melu ei kantaudu aidoista tien toiselle puolelle. Lisäksi liikenneturvallisuus paranee alueella, kun nykyistä Veikkolan eritasoliittymään päättyvää riista-aitaa jatketaan. 

Ajoittaista haittaa liikenteelle

Alueen asukkaat ja erityisesti tienkäyttäjät huomioidaan rakentamisen aikana. Ajokaistoja joudutaan sulkemaan ja nopeusrajoituksia alentamaan, mikä aiheuttaa ajoittaista ruuhkaa Vt 1:llä. Liikenteelle aiheutuvat häiriöt pyritään kuitenkin minimoimaan. Kevyenliikenteen yhteydet silloilla säilyvät rakentamisen aikana.

Kuljetusliikenne lisääntyy väliaikaisesti maa-aineskuljetusten takia. Meluisat työvaiheet pyritään ajoittamaan päiväsaikaan. Rakennustöitä tehdään 12 tunnin työvuoroissa, joten ajoittaista melua aiheutuu myös iltaisin. 

Asukastilaisuus Veikkolan koululla

Hankkeen aloittamisesta järjestetään asukastilaisuus Veikkolan koululla (Kisapolku 7) tiistaina 3.3.2020 klo 17:30-19.00. Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta lisää. Tilaisuus ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Työ toteutetaan Väylän ja Kirkkonummen kunnan yhteishankkeena. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2020 ja jatkuvat syksyyn 2020 saakka. Hankkeen urakoitsijana toimii GRK Infra Oy.

Lisätietoja:

Jarmo Nirhamo
Projektipäällikkö
Väylä
Puh. 029 534 3596
jarmo.nirhamo@vayla.fi

Melueste Veikkola