Asukaspuistot ja kerhot

Kotona hoidettaville lapsille ja perheille suunnattua avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään asukaspuistoissa ja kerhoissa. 

Asukaspuistot ovat avoimia ja maksuttomia lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, jonne lapset ja huoltajat ovat tervetulleita oman aikataulun mukaan viettämään aikaa ja tapaamaan muita perheitä. Asukaspuistoissa järjestetään perheille myös yhteistä ohjattua toimintaa. Lapset osallistuvat asukaspuistotoimintaan yhdessä huoltajan tai muun aikuisen kanssa. 

Kerhotoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden ystävyyssuhteiden luomiseen, sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja ohjattuun toimintaan osallistumiseen lapsiryhmässä ilman huoltajaa. (Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020, § 114 päättänyt, että varhaiskasvatuksen kerhotoiminta päättyy 1.6.2021).

Kotona hoidettavilla lapsilla on mahdollisuus myös tilapäiseen varhaiskasvatukseen päiväkodeissa.