Asiakasmaksun perimättä jättäminen

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Maksualennus edellä mainituista syistä perustuu sosiaalityöntekijän antamaan puoltoon. Puollon voi toimittaa varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tai jos lapsi on jo varhaiskasvatuksessa asiakaspalvelusihteerille (Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut / Varhaiskasvatus, PL 20, 02401 Kirkkonummi).

Chat bot

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä:

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

sähköposti:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi