Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Luonnoksena nähtävänä ollut Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut laatii Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. A-poli on kunnanvaltuuston 17.6.2013 hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen hanke ja sen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. A-poli on pitkän tähtäimen suunnittelun apuväline. Ohjelman tarkoituksena on ohjata hyvän rakennetun ympäristön syntymistä, kehittämistä ja säilyttämistä. Tavoitteena on luoda ohjelmalla kestävästi uudistuvaa sekä ajallisesti kerroksellista rakennettua ympäristöä, joka on sidoksissa paikkaansa: kunkin taajaman, kylän ja alueen tunnusomaiseen rakennuskantaan ja maisemaan.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma koskettaa kaikkia Kirkkonummen kuntalaisia ja kunnan luottamushenkilöitä, eri viranomaisia, yhteisöjä ja yhdistyksiä, Kirkkonummella toimivia rakennuttajia, rakentajia ja muita yrityksiä sekä Kirkkonummella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma koostuu neljästä eri kohderyhmälle suunnatusta osahankkeesta:

  • aloitusseminaarista, joka järjestettiin luottamushenkilöille, viranomaisille, yhteisöille ja yhdistyksille Kirkkonummella 14.3.2013
  • paikkatietokyselystä, jossa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä rakennetusta ympäristöstä 25.3.-6.5.2013
  • arkkitehtuurikasvatushankkeesta, joka suunnattiin Kuntakeskuksen yläkoululaisille yhteistyössä Arkkitehtuurikeskus ry:n kanssa lukuvuoden 2013-2014 aikana sekä
  • kunnan eri hallintokuntien työ- ja ohjausryhmätyöskentelystä

Yhdyshenkilöt: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh: 040-5389587